Štampa

Softver za isplatu novčanih naknada

 IT Systems je za potrebe JU Zavod za zapošljavanje RS razvio novu verziju softvera za automatizaciju procesa vezanih za isplate novčanih naknada nezaposlenim licima i dokup staža penzijsko invalidskog osiguranja do 3 godine. Softver je uspješno implementiran u svih 6 filijala Zavoda kao i u centralnoj službi.

Štampa

Novi softver: Harmonizacija katastra i grunta

 IT Systems je za firmu Geodet d.o.o. uspješno završio projekat izrade novog softvera "HARMONIZACIJA EGRUNT-KATASTAR" koji se koristi za podršku u obradi podataka i izradi prijavnih listova za harmonizaciju katastra zemljišta i katastra nekretnina tj. harmonizaciju podataka između grunta i katastra.

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi