Štampa

IT Systems oficijelni IBM partner

IT Systems je od februara 2014. oficijelni partner IBM-a za Bosnu i Hercegovinu u oblasti razvoja i isporuke softverskih rješenja.

 

 

Štampa

Novo: Internet trgovina sa online plaćanjem


IT Systems je razvio cjelovito rješenje Internet trgovine za mala i srednja preduzeća. Nudimo kompletnu uslugu:

  • od samog kreiranja i dizajniranja Internet trgovine;
  • postavljanja proizvoda i usluga; 
  • integracije sa svim svjetskim servisima za online plaćanje (PayPal, 2Chekout, Worldpay, ...)
  • integracije sa domaćim servisima za plaćanje kreditnim karticama: Raiffeisen ePay PikPay
  • registracije domene (ili besplatne poddomene *.its.ba)
  • do puštanja u rad (instalacije na webserveru) i Webhostinga Internet trgoivne trgovine.
  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi