Štampa

Geodet-Profili ver. 6

U prodaji je nova verzija našeg softvera Geodet-Profili. Nova šesta po redu verzija ovog vrlo korisnog softverskog alata za crtanje poprečnih i uzdužnih profila terena donosi niz unapređenja i novih funkcionalnosti, kao i podršku za rad u najnovijim verzijama AutoCad-a i pratećih Autodeskovih proizvoda na svim vrstama Windows OS.

Štampa

Internet trgovina za mala i srednja preduzeća

IT Systems je razvio cjelovito rješenje Internet trgovine za mala i srednja preduzeća. Nudimo kompletnu uslugu: kreiranje i dizajniranja Internet trgovine; postavljanja proizvoda i usluga; integraciju sa svim poznatijim svjetskim servisima za online plaćanje (PayPal, 2Chekout, Worldpay, ...); integraciju sa domaćim servisima za plaćanje kreditnim karticama: Raiffeisen ePay PikPayregistracije domene (ili besplatne poddomene *.its.ba); puštanja u rad (instalacije na webserveru) i Webhosting Internet trgoivne trgovine.

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi