Štampa

Novi softver: Harmonizacija katastra i grunta

 IT Systems je za firmu Geodet d.o.o. uspješno završio projekat izrade novog softvera "HARMONIZACIJA EGRUNT-KATASTAR" koji se koristi za podršku u obradi podataka i izradi prijavnih listova za harmonizaciju katastra zemljišta i katastra nekretnina tj. harmonizaciju podataka između grunta i katastra.

Štampa

IT Systems oficijelni IBM partner

IT Systems je od februara 2014. oficijelni partner IBM-a za Bosnu i Hercegovinu u oblasti razvoja i isporuke softverskih rješenja.

 

 

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi